Služby

DOMÁCÍ HOSPICOVÁ PÉČE

Domácí hospic Antonínek poskytuje domácí formu hospicové péče, kdy členové týmu (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pastorační pracovník, kněz či psycholog) přijíždějí za nemocnými do jejich domovů. Více o poslání a cílech služby Domácího hospice Antonínek naleznete také v sekci O nás.

PALIATIVNÍ PÉČE

Paliativní péči je možno v češtině označit jako péči útěšnou, tišící. Je zaměřená na zvyšování kvality života pacientů a jejich blízkých v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci. Jejím cílem je celková úleva od potíží, které mohou doprovázet pokročilé fáze onemocnění, jakými jsou např. bolest, dušnost či nevolnost a také dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních nebo duchovních obtíží.

NÁVAZNÉ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Sociálními službami, které úzce spolupracují s Domácím hospicem Antonínek, jsou terénní odlehčovací služby  a domácí pečovatelské služby.
Domácí pečovatelská služba Charity Uherské Hradiště
Terénní odlehčovací služba Charity Uherské Hradiště
Domácí pečovatelská služba Charity Uherský Brod

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Těm, kteří trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo závěrečném stadiu a jejich přáním je zemřít doma.

Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo závěrečném stadiu, je ukončena (kurativní) léčba primárního onemocnění.

Ochota spolupracovat na domácí hospicové péči – alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní dohled u pacienta.
Místo poskytování péče je na území okresu Uherské Hradiště. 

Pacient i pečující jsou seznámeni s onemocnění a jeho prognózou.  

Pacient i pečující jsou seznámeni s možnostmi a limity péče v Domácím hospici Antonínek a tyto akceptují.

Volná kapacita Domácího hospice Antonínek.

Pokud je pacient přijat do péče Domácího hospice Antonínek, nastavujeme plán paliativní péče, který se odvíjí podle aktuálního zdravotního stavu a dalších potřeb nemocného.

Nemocný i jeho rodina mají k dispozici pohotovostní telefonní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně/7 dní v týdnu/365 dní v roce.

Jsme tedy připraveni přijet k nemocnému, kdykoli to jeho stav vyžaduje – ve dne, v noci, ve dny pracovní i ve svátek.

Podle aktuálního stavu nemocného a jeho blízkých přijíždějí do domácností ti z nás, kteří jsou právě potřeba. Pracujeme týmově – tým Domácího hospice Antonínek tvoří lékaři specialisté s atestací v paliativní medicíně, urgentní medicíně, interně či chirurgii, zkušené zdravotní sestřičky, sociální pracovníci, psycholožky, pastorační asistentka a duchovní.

Pacient a jeho rodina neplatí za služby Domácího hospice Antonínek nic.
Při využití návazných sociálních služeb jsou tyto hrazeny v souladu se zákonem o sociálních službách.
Činnost Domácího hospice Antonínek je dobrovolně možno podpořit – viz sekce Pro dárce.