O nás

Ani na nejtěžších poutích nemusíte být sami

Domácí hospic Antonínek svým názvem odkazuje k domovu jako místu oddechu a spočinutí a
také k významnému poutnímu místu Slovácka – Svatému Antonínku.

Domácí hospic Antonínek je společným projektem Charity Uherské Hradiště a Charity Uherský Brod. Obě tyto organizace mají s péčí o pacienty na konci života a jejich blízké v domácím prostředí dlouholeté zkušenosti.

Hlavním cílem je pomoc nemocným v závěru života a jejich rodinám, které se rozhodly pečovat o svého blízkého doma. Takové rozhodnutí přináší nové výzvy v mnoha oblastech – zdravotnické (lékařské a ošetřovatelské úkony), sociální, psychologické i duchovní.
Ač se často první otázky nemocného a jeho blízkých týkají zdravotního stavu, pacienti v domácím hospici a jejich rodiny mají nejen potřeby v rovině zdravotnické – tlumení pro ně obtěžujících příznaků, které pokročilé onemocnění doprovázejí (bolest, zvracení, nespavost, nechutenství, úzkost, deprese), ale potřebují se také zorientovat v situaci, která je pro ně naprosto nová. Potřebují se vyznat také ve své změněné sociální roli v rodině. Potřebují znovu projít svůj život, reflektovat významné skutečnosti a zařadit je do kontextu současné situace. Potřebují najít smysl svého života, potřebují se zamýšlet nad důležitými otázkami, které si doposud ve svém životě nepoložili.
Členové týmu Domácího hospice Antonínek mají v této situaci velmi důležitou úlohu – nenechat pacienta s výše uvedenými tématy samotného, ale pokusit se spolu s ním projít ve vzpomínkách jeho dosavadní život a hledat jeho smysl, stejně jako najít smysl současné situace, dát prostor pro nevyřčené otázky a témata, pro odpuštění, vděk, pokoj a lásku.

Společně to zvládneme.

POSLÁNÍ

Posláním Domácího hospice Antonínek je poskytnutí péče a podpory nevyléčitelně nemocným v konečném stádiu nemoci a jejich rodinám.
Toto poslání naplňujeme prostřednictvím činnosti multidisciplinárního týmu složeného z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psycholožky, pastorační pracovnice a duchovních, kteří přijíždějí za nemocným do jeho domácího prostředí.

 

JSME S VÁMI

Společnými silami, znalostmi a zkušenostmi jsme připraveni být nablízku pacientům a jejich blízkým při poskytování péče 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce.

NÁŠ TÝM

Tým Domácího hospice Antonínek tvoří lékaři – specialisté s atestací v paliativní medicíně, urgentní medicíně, interně či chirurgii, zkušené zdravotní sestřičky, sociální pracovníci, psycholožky, pastorační asistentka a duchovní.