Paliativní péče

Co je to paliativní péče?

Domácí hospic Antonínek poskytuje tzv. paliativní péči. Co to znamená?
Paliativní péči je možno v češtině označit jako péči útěšnou, tišící. Je zaměřená na zvyšování kvality života pacientů a jejich blízkých v situaci, kdy čelí život ohrožující nemoci.
Jejím cílem je celková úleva od potíží, které mohou doprovázet pokročilé fáze onemocnění, jakými jsou např. bolest, dušnost či nevolnost a také dalších příznaků nemoci, včetně psychických, sociálních nebo duchovních obtíží.

Kdo paliativní péči poskytuje?

S paliativní péčí se dnes můžeme setkat v hospicové péči (v její domácí či lůžkové formě), v rámci domácí péče indikované praktickým lékařem, ale také v nemocnicích (např. v podobě konziliárních paliativních týmů, jejichž členové navštěvují různá oddělení nemocnice, nebo ve formě lůžkového oddělení paliativní péče).

Komu je paliativní péče určena?

Dle Standardů mobilní specializované paliativní péče, které vydala Česká společnost paliativní medicíny ČLS JEP a Fórum mobilních hospiců, má být „paliativní péče k dispozici všem pacientům s nevyléčitelným onemocněním bez ohledu na lékařskou diagnózu“.
Nejčastěji je paliativní péče poskytovaná pacientům v pokročilých a konečných stadiích nevyléčitelných chorob.

Onemocnění a stavy, které v pokročilých stadiích obvykle vyžadují specializovanou paliativní péči, jsou:

  • nádorová onemocnění
  • neurodegenerativní onemocnění typu roztroušené sklerózy, Parkinsonovy nemoci, demence, amyotrofické laterální sklerózy
  • konečná stadia chronických orgánových onemocnění: srdečních, plicních, jaterních a ledvinných
  • AIDS
  • polymorbidita geriatrických pacientů
  • pacienti v perzistentním vegetativním stavu
  • některé vrozené pediatrické syndromy a onemocnění
  • kriticky nemocní pacienti s nevratným multiorgánovým selháváním v prostředí intenzivní péče