domácí hospic

Co je to hospic?

Slovo „hospic“ původně označovalo místo pro poutníky, kteří si v něm při dlouhých a těžkých cestách mohli odpočinout a nabrat sil pro další putování.

V moderní době se výraz hospic začal používat v oblasti zdravotně-sociální pro zařízení poskytující pomoc nejen lidem, kteří se nacházejí v těžkém úseku své životní pouti, ale také jejich blízkým, kteří si potřebují odpočinout a načerpat nové síly pro náročnou péči.

Hospic jako služba

První novodobý hospic byl otevřen v Londýně roku 1967. Šlo o hospic sv. Kryštofa, jehož zakladatelkou byla Cicely Saundersová. Byla to sociální pracovnice, lékařka a stala se světově uznávanou kapacitou v oblasti hospicové péče, paliativní medicíny, umírání a lékařské etiky. Jako hluboce věřící křesťanka odmítala eutanázii a o křesťanství prohlásila, že je a zůstane základním kamenem hospicového hnutí, kamenem, který možná není vidět, ale na kterém celá stavba stojí.

Hospic svatého Kryštofa se věnoval poskytování komplexní péče nemocným v závěrečném stadiu nemoci, včetně sociální, emocionální a duchovní podpory, jakož i fyzické péče a odborné úlevy od bolesti. Cicely Saundersová tak položila základ a vzor pro ostatní novodobé hospice, které měly být vstřícným místem, kde rodina i přátelé nemocných byli povzbuzováni, aby chodili na návštěvy a pacienti byli zváni k účasti na nejrůznějších aktivitách – od zahradnictví přes umění až po česání vlasů. Cicely Saundersová zjistila a předávala ostatním, že možnost promluvit si s někým o svých starostech, hněvu či strachu, může být velkou úlevou. Usilovala o oslavu života až do jeho konce, stejně jako o usnadnění umírání a pomoc rodinám vyrovnávat se se smrtí.
V České republice je spojeno hospicové hnutí především se jménem MUDr. Marie Svatošové.

Co je to domácí hospic?

V současné době je hospicová péče poskytována ve dvou hlavních formách: jako lůžkový hospic (místo, kam lidé přijíždějí ze svého vlastního sociálního prostředí) a jako domácí hospic, který pečuje o nemocného a jeho blízké v jeho vlastním domácím prostředí.

Domácí hospic Antonínek poskytuje domácí formu hospicové péče, kdy členové týmu (lékaři, zdravotní sestry, sociální pracovník, pastorační pracovník, kněz či psycholog) přijíždějí za nemocnými do jejich domovů.

Více o poslání a cílech služby Domácího hospice Antonínek naleznete také v sekci O nás

 

Jak zajistit péči Domácího hospice Antonínek?

Podmínky pro přijetí do péče

  • Pacient trpí nevyléčitelnou nemocí v pokročilém nebo závěrečném stadiu, je ukončena léčba primárního onemocnění.
  • Pacientova rodina je ochotna spolupracovat na domácí hospicové péči a alespoň jedna osoba je připravena převzít odpovědnost za celodenní péči o pacienta.
  • Místo poskytování péče na území okresu Uherské Hradiště.
  • Pacient i pečující jsou seznámeni s onemocnění a jeho prognózou.  
  • Pacient i pečující jsou seznámeni s možnostmi a limity péče v Domácím hospici Antonínek a tyto akceptují.
  • Volná kapacita Domácího hospice Antonínek.