Návazné sociální služby

Sociálními službami, které úzce spolupracují s Domácím hospicem Antonínek, jsou terénní odlehčovací služby a domácí pečovatelské služby.

Terénní odlehčovací služby

Terénní odlehčovací služby, jak už název napovídá, nabízejí především odlehčení, a to těm,  kteří pečují o vážně nemocného v domácím prostředí. Pracovníci těchto služeb přijíždějí do domácnosti pacienta, kde na určitou dobu vystřídají pečující. Ti tak mají možnost vyřídit si např. potřebné záležitosti na úřadech, zajet si na velký nákup, zajít si ke svému lékaři nebo se např. několik hodin dospat a odpočinout si tak od náročné péče. Pracovníci terénních odlehčovacích služeb mohou dle svých kapacit a po domluvě takovouto péči převzít třeba i na několik hodin denně.

Domácí pečovatelské služby

Domácí pečovatelské služby mohou pomáhat se zvládnutím základních pečovatelských úkonů rodinným pečujícím – může jít např. o pomoc s hygienou na lůžku pacienta nebo o pomoc při přípravě a podávání jídla a nápojů. Pečovatelka či pečovatel, kteří do domácnosti přijíždějí, tak pomohou s předem domluvenými úkony a po jejich vykonání zase odjíždějí. Takto poskytovaná péče pomáhá pečujícím se zvládáním pečovatelských úkonů, na které se např. necítí být dostatečně vybaveni. Pracovníci domácích pečovatelských služeb tak dle svých kapacit, náročnosti a délky úkonů mohou pečujícím pomoci např. několikrát týdně, nejčastěji po dobu desítek minut.

Financování sociálních služeb

Sociální služby jsou dle zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách zpoplatněny sazbou za hodinu. K financování těchto služeb slouží např. i Příspěvek na péči. Pokud byste o něj chtěli požádat a nevíte si s žádostí rady, neváhejte se na nás obrátit.